Tijdelijk personeel

Het inhuren van een uitzendkracht gaat via een uitzendbureau als Studentalent. Het uitzendbureau waar de uitzendkracht ingeschreven is, is in feite de werkgever van de uitzendkracht. Wanneer u een uitzendkracht via Studentalent inhuurt nemen wij zowel de werving en selectie als de administratie van u over.

Kosten

Hoe worden de kosten bepaald voor het inhuren van een uitzendkracht?

  • Geldende cao/loonverhoudingsvoorschrift
  • Leeftijd van de uitzendkracht
  • Werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden
  • Verantwoordelijkheden die horen bij de werkzaamheden

Het aantal gewerkte uren wordt wekelijks door de uitzendkracht ingevoerd. U krijgt een melding wanneer de uren door de uitzendkracht zijn ingevoerd. Vervolgens worden de ingevoerde uren en gegevens door u gecontroleerd en geaccordeerd. Zodra wij een akkoord hebben ontvangen, wordt de uitzendkracht betaald en ontvangt u een factuur.

Loonverhoudingsvoorschrift

Studentalent is lid van de branche organisatie NBBU en volgt hiermee de cao volledig. In de cao wordt bepaald dat het loon en de vergoedingen, van de uitzendkracht, gelijk dienen te zijn aan het loon en vergoedingen, die u verstrekt aan uw werknemers in gelijkwaardige functie. U bent verantwoordelijk om ons tijdig en volledig van input te voorzien betreft:

  • Het geldende periodeloon in de schaal en de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting
  • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst
  • Onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie