Privacyverklaring

Privacyverklaring Studentalent DNL B.V.

Studentalent DNL B.V., gevestigd aan Fascinatio Boulevard 252 3065WB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fascinatio Boulevard 252
3065WB Rotterdam

T. 070 445 20 70
info@studentalent.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studentalent DNL B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Curriculum Vitae
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer *ten bate van het afhandelen van jouw betaling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Studentalent DNL B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN) *ten bate van het afhandelen van jouw betaling
 • Foto *Indien je je foto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan
 • Videosollicitatie *Indien je een video sollicitatie verzendt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studentalent DNL B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Arbeidsbemiddeling waaronder werving & selectie, uitzenden, payroll en detachering
 • Verzenden van vacatures & nieuwsbrieven
 • Verzenden van informatie over producten en diensten van Studentalent DNL B.V en haar en haar zusterorganisaties Melon Software B.V. en XL Studenten Uitzendbureau B.V.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Studentalent DNL B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Het registreren van jouw uren en het afhandelen van jouw betaling
 • Studentalent DNL B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Studentalent DNL B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studentalent DNL B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studentalent DNL B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Type situatie

Bij uitschrijving maar niet gewerkt

Bij uitschrijving en wel gewerkt

Ingeschreven, niet gewerkt en 2 jaar na laatste contact

Ingeschreven, gewerkt en 2 jaar na laatste contact of dienstverband

Type gegevens

Werknemer gegevens (NAW, BSN, IBAN)

4 weken

5 jaar

1 jaar

5 jaar

Sollicitatie / bemiddelingsgegevens

4 weken

4 weken

1 jaar

1 jaar

Overige persoonsgegevens

4 weken

4 weken

1 jaar

1 jaar

Verzuimgegevens

NVT

2 jaar (niet ER)
5 jaar (ER-ZW)
10 jaar (ER-WGA)

NVT

2 jaar (niet ER)
5 jaar (ER-ZW)
10 jaar (ER-WGA)

Verzuimgegevens

NVT

7 jaar

NVT

7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Studentalent DNL B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studentalent DNL B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Studentalent DNL B.V. jouw persoonsgegevens aan onderstaande derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Organisatie

Doel

Gegevens

XL Studenten Uitzendbureau B.V

Aanbieden van passende vacatures

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres

- Curriculum Vitae

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken

Melon Software B.V.

Aanbieden van passende vacatures

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres

- Curriculum Vitae
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken

Cammio B.V

Beheren van videosollicitaties

-Videosollicitatie
-E-mailadres

Delen van perCookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikensoonsgegevens met derden

Studentalent DNL B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Studentalent DNL B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam

Bedrijf

Doel

DoubleClick

Google

Gerichte advertenties

Typekit

Adobe

Weergave lettertypes

Google Analytics

Google

Website analyse

GA Audiences

Google

Website analyse

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studentalent DNL B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@studentalent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Studentalent DNL B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien Hoe wij persoonsgegevens beveiligen, aanpassen of verwijderen

Studentalent DNL B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons hoofdkantoor op telefoonnummer 070 445 20 70 of via privacy@studentalent.nl